SASTRERIA A MIDA

RESERVI LA SEVA CITA
PER CONFIRMAR LA RESERVA, SI US PLAU, OMPLI LA INFORMACIÓ SEGÜENT:

Les diferents proves

Passades tres setmanes, es pot provar la peça embastada per primera vegada. En aquesta prova, el sastre comprova que s’ajusta bé al seu físic i a les seves preferències i després procedeix a aplomar la peça. També comprova que els amples i els llargs són correctes.

La segona prova té lloc unes setmanes més tard, quan la peça ja està pràcticament enllestida.

Aleshores s’ultimen els detalls perquè vostè quedi completament satisfet. Si s’ha de fer alguna modificació, fem una altra prova per assegurar-nos que la peça és totalment del seu grat.

Un patró únic

Després de la primera cita, el sastre crea un patró únic de cartró per a vostè, que es conserva per si volgués encarregar més peces en el futur. Amb aquest patró de cartró es procedeix a tallar la peça.
Un cop tallada la peça, s’han de tallar també el folres i les entreteles. Després, els nostres oficials comencen a confeccionar artesanalment la peça al taller.

Un vestit, per exemple, comporta més de 40 hores de treball manual i hi intervenen diferents oficials. Cadascun d’ells està especialitzat en una tasca específica, com preparar les entreteles, fer les butxaques, posar les gires, muntar la peça, clavar mànigues, fer els traus, posar el coll, folrar... Una desena d’oficials, cadascun amb una funció específica, que dediquen temps i esforços per garantir la qualitat d’una peça única i especial.

A SANTA EULALIA SABEM QUE LA SASTRERIA ÉS UN ART

Un vestit és el resultat de més de 42 hores de feina d'un equip dedicat a fer realitat una peça única.