POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. BENVINGUDA

Li agraïm el seu accés al nostre lloc web www.santaeulalia.com i confiem que el contingut del mateix satisfaci les seves necessitats. En cas de necessitar informació addicional, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres a l’adreça i/o telèfon que es detallen en aquest lloc web i, en concret, a la secció "botiga". Finalment, li agrairíem que llegís amb atenció el present Avís Legal ja que conté informació legal sobre els drets, obligacions, limitacions i exclusions que genera l'accés i la utilització per part seva del lloc web mencionat (en endavant, les "Condicions d'ús ".) En aquest sentit, li aconsellem que cada vegada que visiti el lloc web conegui les condicions d'ús, atès que Santa Eulalia es reserva el dret d'introduir els canvis i modificacions que estimi oportuns.

2. TITULARITAT DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la vigent Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web www.santaulalia.com (d'ara endavant denominades el "Lloc Web ") són titularitat de la societat Santa Eulalia SA (en endavant "Santa Eulalia"), amb domicili social al Passeig de Gràcia, 93 de Barcelona, NIF número. A-08031734, inscrita al registre mercantil de Barcelona H.18.630 F.195 T.658 L.204 i l’adreça de correu electrònic [email protected]

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en el cas que vostè com a usuari del lloc web i/o com a client de la nostre botiga decidís voluntàriament facilitar a Santa Eulalia dades de caràcter personal amb la finalitat de complir amb la relació comercial o rebre més informació sobre els productes o serveis de Santa Eulalia, així com per aresoldre els dubtes o consultes que ens formuli en cada moment, Santa Eulalia podrà incorporar aquestes dades als seus fitxers comercials amb la finalitat de poder fer efectiva la seva sol•licitud i informar de forma periòdica dels nostres productes i serveis. En aquest sentit, Santa Eulalia entén que, ja que és vostè qui ens facilitaria les seves dades personals per a les finalitats exposades, ens autoritza expressament a que es realitzi el tipus de tractament de la seva informació i en cap cas es cedirà a tercers. Finalment, Santa Eulalia l'informa que vostè podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la normativa que la desenvolupa, dirigint-se per escrit a l'adreça de Santa Eulalia a Passeig de Gràcia, 93, 08008 Barcelona o bé a l'adreça de correu electrònic [email protected]

4. COOKIES

En aquest lloc web utilitzem cookies durant el procés de confirmació de reserva per poder oferir un millor servei. Si el seu navegador no permet cookies, vostè podrà realitzar comandes però en algun moment pot ser que li demani de nou alguna informació.

5. ÚS DE LA PÀGINA WEB

Tota la informació, textos i il•lustracions incorporades al lloc web són titularitat exclusiva de Santa Eulalia. Les presents condicions d'ús li concedeixen un dret d'ús de la informació i els continguts del lloc web amb fins personals, informatius i no comercials, sense que, en cap cas, quedi vostè autoritzat a utilitzar les seves informacions i/o continguts de manera que pugui perjudicar de qualsevol manera els drets que Santa Eulalia i/o qualsevol tercer poguessin tenir sobre aquesta informació o continguts, i molt especialment, pel que fa als drets de propietat intel•lectual i industrial que dimanen de les mateixes.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant els noms, logotips, signes distintius i/o marques comercials de reconegut prestigi que consten al lloc web (amb caràcter enunciatiu, aquelles que han estat incorporades a la secció "Marques") són signes distintius i marques degudament registrades i protegides per la legislació nacional i internacional i propietat dels seus legítims titulars o de Santa Eulalia. L'ús dels referits signes distintius i/o marques, o de qualsevol altre material susceptible de protecció en matèria de dret de la propietat industrial, a excepció del permès per les presents Condicions d'Ús, queda totalment prohibit i constitueix una violació dels drets de propietat industrial i intel•lectual que ostenten Santa Eulalia o els titulars d'aquests signes distintius i/o marques.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Així mateix, tant el disseny gràfic del lloc web, els programes de programari que possibiliten el seu funcionament, així com les fotografies, textos com la resta d'obres protegides per drets de propietat intel·lectual (a títol enunciatiu els cartells publicitaris que consten a l'apartat "història") i que s'incorporen al lloc web, són titularitat de Santa Eulalia o dels seus legítims titulars i hauran únicament ser empleades amb finalitats informatives, quedant prohibida qualsevol altre tipus d'ús en el més ampli sentit. Santa Eulalia no es fa responsable de l'ús indegut per part de tercers de la informació i continguts accessibles al lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Santa Eulalia o els legítims titulars de les obres, marques i/o signes distintius que apareixen en el lloc web, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin a Santa Eulalia i, si procedeix, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés al lloc web, com l'ús que pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de qui el porta a terme. Santa Eulalia es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el lloc web o en la seva configuració i presentació. Santa Eulalia no pot garantir ni es responsabilitza de l'existència d'errors en l'accés al lloc web, ni al seu contingut, ni que aquests continguts siguin oportunament actualitzats, encara que realitzarà els esforços necessaris per evitar i, si s'escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor. De la mateixa manera, tampoc es responsabilitza de les conseqüències derivades de la seva interacció ni dels efectes que aquesta interacció pugui comportar a les aplicacions de programari i/o als equips de maquinari dels usuaris. Així mateix, i amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, Santa Eulalia no atorga garantia diferent als seus clients de la qual es venja reconeixent-se en el mercat de l'alta confecció de peces a mida en cada moment per la idoneïtat de la informació i de les conseqüències que puguin derivar del procediment descrit a la secció "Sastreria".

9. ENLLAÇOS

Amb l'objectiu d'ajudar als nostres clients o usuaris del lloc web a trobar informació que Santa Eulalia considera els pogués ser d'interès dins del nostre sector de la moda, Santa Eulalia podria establir en el futur enllaços hipertextuals directes a pàgines web de tercers. En aquest sentit, Santa Eulalia s'exonera de tota responsabilitat que pugui derivar del contingut d'aquestes pàgines web de tercers, ja que no exercirà sobre aquestes cap tipus de revisió i/o control.

10. PRIVACITAT

Les dades obtingudes a través de formularis, correu electrònic o altres vies es guardaran exclusivament per poder realitzar la gestió de les comandes, i en cap concepte amb finalitats publicitàries, exceptuant el cas que hagi seleccionat l'opció de rebre publicitat de Santa Eulalia ni seran cedits a tercers.