AVÍS LEGAL

Denominació social: Santa Eulalia S.A

Domicili social: Passeig de Gràcia, 93 Baixos, 08008, Barcelona.

Correu electrònic: [email protected] 

Telèfon de contacte: +34 932154224

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 658, Llibre 204, Foli 195, Secció 2, Fulla 18630.

Número d'identificació fiscal: A08031734

 

Ressolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de ressolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.